STEM Resources

Tillämpningar på differentialekvationer

Tillämpningar på differentialekvationer

Texas Instruments Sverige

Topic: Mathematics

Tags Curriculum, Differential equations, Exercise, Graphs

Ma 5 | Differentialekvationer | I denna aktivitet tar vi upp några modeller från naturvetenskapen.

Vi utnyttjar TI-Nspire´s grafiska/numeriska analysverktyg för differentialekvationer. Vi tar upp den s.k. logistiska tillväxtekvationen och olika typer av fallrörelse. Vi visar också på slutet upp hur beräkningar kan spåra ur.

Publisher specific license