STEM Resources

Sammanställa data

Sammanställa data

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Inc.

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Diagram, Exercise, Statistics

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Detta är en grundläggande aktivitet om hur man kan behandla och presentera data i en variabel.

Här finns många tips hur man kan arbeta just med TI-Nspire som har väldigt många bra verktyg för den grundläggande undervisningen.

Publisher specific license