STEM Resources

Video | Grafer med TI-Nspire

Video | Grafer med TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Texas Instruments Sverige

Topic: Mathematics

Tags Curriculum, Graphs, Linear Functions, Youtube

Utforska grafiska linjära funktioner

Utforska grafiskt linjära funktioner: nollpunkter, skärningar med y-axeln och skärningspunkter för två linjära funktioner

Publisher specific license