STEM Resources

Video | Grafer med TI-Nspire

Video | Grafer med TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Graphs, Linear Functions, Youtube

Utforska grafiska linjära funktioner

Utforska grafiskt linjära funktioner: nollpunkter, skärningar med y-axeln och skärningspunkter för två linjära funktioner

Videos

Publisher specific license