STEM Resources

Widget exempel - Masspektrometer

Widget exempel - Masspektrometer

Publisher: T³ Sverige

Topic:  Physics, STEM

Tags: Equations, Electricity, Functions, Engineering, Statistics, Magnetism, Stochastics, STEM, Test of hypothesis

Elektriska och magnetiska fält

Här visas ett färdigt exempel som har gjorts med hjälp av appen Rita symboler i fysik och matematik.

Utvecklad av Olli Karkkulainen (lärare och T3 instruktör i Finland).

Publisher specific license