STEM Resources

Total Resources (35) |

Kwadraat afsplitsen

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Equations, Algebra

Kwadraat afsplitsen om zo de top en het bereik van een parabool te vinden

Omgeschreven cirkel bij 3 punten

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Equations, Programming, Tangent, Curve fitting, Graphing

Geef de vergelijking van de omgeschreven cirkel bij drie punten

Closing remarks Sharing Inspiration 2019

Author: Ian Galloway

Topic:  Other

Tags: Equations, Sharing Inspiration 2019

Closing remarks bringing to an end 4 days of intense discussion and debate. One day spent at the Jacques Delors building with policy makers and the next three with educators in the Crowne...

Övningar på linjära samband | TI-84 Plus CE-T

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra, Curriculum, Equations, Linear Functions

Ma 1 - Samband och förändring - I denna aktivitet förutsätts att du är bekant med vad en linjär funktion är.

Lösa ekvationer på olika sätt | TI-84 Plus CE-T

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Equations

Ma 2 - Algebra - I denna aktivitet tittar närmare på hur man kan lösa ekvationer på olika sätt.

Koda med TI | Villkorssatser | TI-84 Plus

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  STEM

Tags: Equations, Programming, T3

Kapitel 3 - Övning 2 - If…Then…End och sammansatta villkor

Linjära ekvationer fram och tillbaka

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Inc.

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra, Computer Algebra, Curriculum, Data collection, Equations, Exercise

Ma 1 - Algebra - I denna aktivitet så går vi genom hur du kan utnyttja CAS-motorn hos TI-Nspire för att steg för steg lösa ekvationer.

Vergelijkingenoplosser/Solver TI-84 Plus CE-T

Author: WIL-de Wiskunde

Topic:  Mathematics

Tags: Equations

Vergelijkingenoplosser, Functies & Grafieken

Ekvationer i balans

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Equations, Exercise, Linear

Ma 1 | Algebra | Syftet med denna aktivitet är att eleverna ska förstå vad det betyder att ett ordnat par är en lösning på en linjär ekvation och på ett linjärt ekvationssystem.