STEM Resources

Total Resources (32) |

Paradoxe du Grand Duc de Toscane

Publisher: T3 France

Author: T3 France

Topic:  Mathematics

Tags: Probability, Statistics

Dans cette activité, on étudiera un jeu qui consiste à lancer 3 dés cubiques et à ajouter les résultats obtenus.

Kasta tärningar med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics, STEM

Tags: Coding, Curriculum, Exam, Probability, Programming, Statistics, STEM

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Här är ett enkelt litet program där man väljer hur många tärningar man vill kasta och sedan visas resultatet i varje kast och totalsumman.

Valresultat Riksdagen 2018

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags: Modelling, Curriculum, Probability, Exercise, Probability experiment, Statistics, Simulation

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet tittar vi på en stor datamängd med mer än 7000 data i kalkylarkets celler. Det handlar om resultatet från riksdagsvalet 2018.

Normal Dağılım ve Olasılık Hesapları

Publisher: T³ Türkiye

Author: Yunus Emre Doğan

Topic:  Mathematics

Tags: Statistics, Probability

Bu videoda TI-84 Plus CE-T üzerinde bulunan olasılık dağılım fonksiyonları ve çizim komutlarını kullanarak normal dağılım eğrisi üzerinde çalıştık.

KL8 Stochastik

Publisher: T³ Österreich

Editor: T³ Österreich

Author: T³ Österreich

Topic:  Mathematics

Tags: Data collection, Probability, Randomness, Stochastics

Materialien zur Jahresplanung 8. Klasse (12. Schulstufe) AHS - Österreich, lehrplanbezogen ohne Zeitvorgaben mit Anleitungen zum Technologieeinsatz.

Simulering med sannolikheter

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Exercise, Probability, Statistics

Ma 1 | Sannolikhet och statistik | I aktiviteten gör vi lite olika simuleringar med slumptal.

Laboration - Buffert

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Biology, Chemistry

Tags: Statistics, Biology, Probability, Chemistry, Data collection

Avsikten med försöket är att jämföra titrerkurvorna för vatten och mjölk och förklara eventuella skillnader.

Labb - EKG

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Biology

Tags: Probability, Exercise

Labb - EKG - Syftet med försöket är att studera ett EKG och förklara dess utseende. Bestäm personens puls

Kortsamlarens dilemma

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Calculus, Exercise, Probability, Probability experiment

Ma 5 - Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder - Kortsamlarens dilemma är ett klassiskt sannolikhetsproblem Vi börjar dock med att undersöka ett liknande problem med tärning...

Arbeta med normalfördelning

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Exercise, Probability, Probability experiment, Statistics

Ma 2 - Statistik, Sannolikhet -I denna övning så går vi i detalj igenom hur man kan arbeta med normalfördelningen och lösa problem.