STEM Resources

Total Resources(4)|

Att tillverka en strut

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Business mathematics, Circle, Computer Algebra, Curriculum, Derivative, Exercise, Integral calculus, Volume

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet - I övningen förekommer användning av symbolhanterande hjälpmedel.

Svävare

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Physics

Tags: Exercise, Physics, Volume

Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras då två stämgafflar med näraliggande frekvenser slås an samtidigt.

Volumes of prisms

Author: David J C Elgin

Tags: Area, Surface area, Volume

The volume of a number of different prisms are found in this unit.

Cone Volumes

Author: Nevil Hopley

Tags: Functions, Surface area, Pythagoras, Triangle, Cones, Trigonometry, Volume

Calculate and optimise the volume of a cone using a variety of measurements. (OS 3.x)