Profile Of : Olli Karkkulainen

Olli KarkkulainenWidget - Rita symboler i fysik - tillämpnings App | TI-Nspire

Med denna applikation kan du exempelvis rita kretsar, kraftfulla diagram och funktions-flödesdiagram.

Publisher: T³ Sverige

Editor: Olli Karkkulainen

Author: Olli Karkkulainen

Topic:  Computer Science, Mathematics, Physics, STEM

Tags: Physics, T3