Módulo Python para compor melodias com o BBC micro:bit

O módulo MB_MUSIC.8xv oferece a possibilidade de produzir música tocada com o BBC micro:bit.

Publisher: Texas Instruments Portugal

Editor: Frederick Fotsch

Topic:  STEM

Tags: BBC micro:bit

Módulo Python para os sensores do BBC micro:bit

O módulo MB_SENSR.8xv oferece a possibilidade de comunicar com sensores implementados no BBC micro:bit.

Publisher: Texas Instruments Portugal

Editor: Frederick Fotsch

Topic:  STEM

Tags: BBC micro:bit

Módulo Grove Python para o BBC micro:bit

O módulo MB_GROVE.8xv oferece a possibilidade de comunicar com sensores Grove connectados o BBC micro:bit.

Publisher: Texas Instruments Portugal

Editor: Frederick Fotsch

Topic:  STEM

Tags: BBC micro:bit

Módulo Python para comunicação rádio entre BBC micro:bit

O módulo MB_RADIO.8xv oferece a comunicação de rádio - envio e receção – entre BBC micro:bit.

Publisher: Texas Instruments Portugal

Editor: Frederick Fotsch

Topic:  STEM

Tags: BBC micro:bit

Módulo Python para uso dos pins do BBC micro:bit

O módulo MB_PINS.8xv oferece a possibilidade de controlar dispositivos externos através do BBC micro:bit.

Publisher: Texas Instruments Portugal

Editor: Frederick Fotsch

Topic:  STEM

Tags: BBC micro:bit

Mer om funktioner | Matematik & programmering | TI-84 Plus CE-T Python Edition

Ma 2 | I den här övningen kommer du att definiera en funktion och använda funktionen för att utvärdera uttryck. Det ingår även programmering.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics, STEM

Tags: Functions, Programming, STEM

Herons formel | TI-84 Plus CE-T Python Edition

Ma 2 | Beräkna bl.a. arean av en triangel och avsluta med programmering i Python.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics, STEM

Tags: Area, Probability, Programming, STEM, Triangle