STEM Resources

Total Resources(373)|

Widget - Rita symboler i fysik - tillämpnings App | TI-Nspire

Publisher: T³ Sverige

Editor: Olli Karkkulainen

Author: Olli Karkkulainen

Topic:  Computer Science, Mathematics, Physics, STEM

Tags: Physics, T3

Med denna applikation kan du exempelvis rita kretsar, kraftfulla diagram och funktions-flödesdiagram.

Koda med TI | Ljusintensitet, IF och WHILE | TI-84 Plus CE-T

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  STEM

Kapitel 3 - Övning 2 - INTENSITET och LJUS med IF, WHILE

Koda med TI | Ljusintensitet, IF och WHILE | TI-84 Plus CE-T

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  STEM

Kapitel 3 - Övning 3 - INTENSITET och FÄRG