STEM Resources

Profile Of : Texas Instruments Sverige

user

Texas Instruments Sverige

Stockholm, Sweden


sweden-ti@ti.com

http://education.ti.com/sverige


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Resources(189)|

Minigolf | TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra, Computer Algebra, Integral calculus, Triangle

Ma 2 - Geometri, Algebra | I denna aktivitet så studerar vi bollens bantor och studsarna.

Newtons metod-ekvationslösning | TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Derivative, Integral calculus, Newton's law

Ma 4 | Derivator och Integraler | Hur man kan lösa ekvationer numeriskt med hjälp av derivata.

Roliga timmen - Utmaning - Konohan Ninja-race

Publisher: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Hur många meter kommer Sakura att korsa mållinjen före Sasuke?Banplottning | TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics, Physics, STEM

Tags: Curriculum, Geometry, Physics, STEM, Trigonometry

Ma 3-4 - (Momentet om kroklinjig rörelse tas upp i fysik 2), Geometri / Trigometri

Kaströrelse | TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics, Physics, STEM

Tags: Curriculum, Geometry, Graphs, Physics, Trigonometry

Ma 3-4 (momentet om kroklinjig rörelse tas upp i fysik 2), Geometri / Trigonometri

Video | Statistik med TI-Nspire - Beskrivande statistik

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags: Tips and tricks, Statistics, Physics

Bestäm medelvärde, median, kvartiler, standardavvikelse och mer för en datamängd

Video | MINT med TI-Nspire - Experiment

Publisher: Texas Instruments Sverige

Topic:  STEM

Tags: Sharing Inspiration 2017, STEM

Utöka programmering till STEM-experiment genom att läsa data från sensorer med hjälp av TI-Innovator Hub

Video | Regression med TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: 3D Geometry, Regression

Utforska en exponentiell modell med dynamisk användning av exponentiell regression.

Video | Moddelering med TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: E-Learning, Modelling, Coding

Placera dina foton som bakgrund och börja undersöka vilka matematiska modeller du har fångat.

Video | Algebra med TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: E-Learning, Algebra, Modelling

Faktoruppdelning och utveckling av polynomuttryck

Lösa linjära ekvationer med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics, STEM

Tags: Acceleration, Algebra, Curriculum, Linear, Programming, STEM

Ma 1 - Algebra - Ett program som löser en ekvation på formen ax + b = cx + d

Roliga timmen - Bonds skugga

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags: 3D Geometry

Hur stort är det maximala avstånd från väggen han ska vara placerad på utan att hans egen skugga syns?

Primtalslista med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics, STEM

Tags: Stochastics, Coding, 3D Geometry, Curriculum, Number, Programming, STEM

Ma 1 - Tal i olika former - I denna aktivitet så har vi två små program som tar fram listor på primtal inom ett visst intervall.

Räta linjens ekvation med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics, STEM

Tags: Algebra, Coding, Curriculum, Exercise, Functions, Graphs, Programming, STEM

Ma 1 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet använder vi ett program för att uti-
från koordinater för två punkter ta fram ekvationen för den räta linje som går igenom punkterna