Modellera en kvadratisk funktion

Ma 2 - Funktioner - Fysik 2 - Målet med denna aktivitet att eleverna ska modellera banan hos en basketboll med en kvadratisk funktion när den kastas mot korgen.

Texas Instruments Sverige

Topic: MathematicsPhysics

Tags Data collection, Derivative, Exercise, Quadratic function, Tips and tricks

De ska analysera den kvadratiska funktionen och tolka funktionens parametrar i relation till olika mått i bilden. 
För aktiviteten finns tillgång till ett stroboskopfoto på ett basketkast. 
I den sista delen av aktiviteten tar vi upp hur man behandlar kroklinjig rörelse i fysik. Där bör eleverna ha behandlat kroklinjig rörelse i kurs 2-kursen i fysik.

Publisher specific license