STEM Resources

Världsrekordlopp 100 m

Världsrekordlopp 100 m

Texas Instruments Sverige

Topic: Mathematics

Tags Curriculum, Data, Derivative, Integral calculus

Ma 3, Ma 4 - Derivator och Integraler - Detta är exempel på tillämning av derivator och integraler och är också exempel på hur man med kraftfulla verktyg kan modellera på riktiga data.

Det handlar om data från ett världsrekordlopp på 100 m och vi undersöker hastighet och acceleration under loppet utifrån en regressionsekvation. 
Övningen passar i slutet av kursen Matematik 3 eller i Matematik 4.

Publisher specific license