Världsrekordlopp 100 m

Ma 3, Ma 4 - Derivator och Integraler - Detta är exempel på tillämning av derivator och integraler och är också exempel på hur man med kraftfulla verktyg kan modellera på riktiga data.

Texas Instruments Sverige

Topic: Mathematics

Tags Curriculum, Data, Derivative, Integral calculus

Det handlar om data från ett världsrekordlopp på 100 m och vi undersöker hastighet och acceleration under loppet utifrån en regressionsekvation. 
Övningen passar i slutet av kursen Matematik 3 eller i Matematik 4.

Publisher specific license