Valresultat riksdagen 2014

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet tittar vi på en stor datamängd med mer än 7000 data i kalkylarkets celler. Det handlar om slutresultatet från riksdagsvalet 2014.

Texas Instruments Sverige

Topic: Mathematics

Tags Curriculum, Data, Exercise, Regression, Statistics

I princip finns alla anvisningar i Nspire-dokumentet. 
Vi gör en stor mängd undersökningar utifrån resultatet i Sveriges alla 290 kommuner och utnyttjar programmets funktioner för grafisk representation till fullo. 
Täcker in all statistik som enligt ämnesplanerna ska behandlas i kurs 2, t.ex. regressionsanalys.

Publisher specific license