Valresultat riksdagen 2014

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet tittar vi på en stor datamängd med mer än 7000 data i kalkylarkets celler. Det handlar om slutresultatet från riksdagsvalet 2014.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags  Curriculum ,  Data ,  Exercise ,  Regression ,  Statistics

I princip finns alla anvisningar i Nspire-dokumentet. 
Vi gör en stor mängd undersökningar utifrån resultatet i Sveriges alla 290 kommuner och utnyttjar programmets funktioner för grafisk representation till fullo. 
Täcker in all statistik som enligt ämnesplanerna ska behandlas i kurs 2, t.ex. regressionsanalys.

Publisher specific license