Nationella provexempel - Ma 3c

Nationellt provexempel - Lösning på två ett exempel från nationellt prov i Ma3c

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags  Curriculum ,  Exam

Här kan du ladda ner en tns-fil som innehåller exempel på lösningen av två exempel från ett nationelltprov i kurs 3c. 

Publisher specific license