Ringa in en cirkel

Ma 3 - Aritmetik, algebra och geometri - Detta exempel täcker in flera områden i kurs 3

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags  Mathematical thinking ,  Circle ,  Material to order ,  Pythagoras ,  Trigonometry

Använd pythagoras sats och symbolhantering för att ringa in en cirkel. 

Publisher specific license