Triangel under kurva

Ma 3 - Algebra och mer om funktioner. Övningen kräver symbolhanterande hjälpmedel

Texas Instruments Sverige

Topic: Mathematics

Tags Algebra, Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Functions, Triangle

 

I en annan övning, "Tangent till en kurva", tittade vi på hur arean blev för funktionen y =1/x. Det visade sig att arean var konstant, 2 areaenheter. Nu ska vi titta på samma problem men med funktionen y=1/x2. 

CAS-funktioner används för undersökningen varför övningen kräver TI-Nspire CAS.

 

 

Notera:
För att ändra förhandsgranskningen, klicka på Förhandsgranskning av dokument i verktygsfältet och klicka sedan på Handenhet eller Dator.

 

Publisher specific license