Arean av en viss rektangel

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet - Undersöker i denna övning hur en rektangels area varierar

Texas Instruments Sverige

Topic: Mathematics

Tags Area, Computer Algebra, Curriculum, Derivative, Exercise, Integral calculus

 

En rektangel har två av sina hörn på kurvan y = 9 – x2 och de övriga på x- axeln. Beroende på läget av hörnen kommer arean av rektangeln att vara olika. 
Vi undersöker i denna övning hur den varierar. 

CAS-verktyg används, vilket kräver att man har CAS-versionen av TI-Nspire.

 

 

Notera:
För att ändra förhandsgranskningen, klicka på Förhandsgranskning av dokument i verktygsfältet och klicka sedan på Handenhet eller Dator.

 

Publisher specific license