Linjära ekvationer fram och tillbaka

Ma 1 - Algebra - I denna aktivitet så går vi genom hur du kan utnyttja CAS-motorn hos TI-Nspire för att steg för steg lösa ekvationer.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: Texas Instruments Inc.

Topic:  Mathematics

Tags  Algebra ,  Computer Algebra ,  Curriculum ,  Data collection ,  Equations ,  Exercise

Vi visar också hur man kan gå baklänges och utföra de inversa operationerna, dvs man startar med en lösning och slutar med själva ekvationen.

Publisher specific license