Andragradsekvationer på djupet

Ma 2 - Algebra - I denna aktivitet går vi igenom vad begreppet kvadratkomplettering innebär.

Publisher: Texas Instruments Sverige

Texas Instruments Inc.

Topic: Mathematics

Tags Iteration, Algebra, Series, Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Problem Solving, Quadratic

Vi börjar först med ett geometriskt bevis. Metoden är också användbar i andra sammanhang än att lösa andragradsekvationer, t.ex. för att hitta max-/minpunkter hos andragradsfunktioner. Vi arbetar både med numeriska värden på koefficienter och helt symboliskt.

Publisher specific license