Koda med TI | Listor, grafer och dynamiska program | TI-Nspire CX CAS

Kapitel 5 - Tillämpning - Sierpinskitriangeln

Publisher: Texas Instruments Sverige

Texas Instruments Sverige

Topic: STEM

Tags Decimals, Programming, Data, Differentiation

I denna applikation ska vi utveckla ett spel, Kaosspelet, som genererar den s.k. Sierpinskitriangeln, en berömd fraktal.

Syfte:

  • Skriva ett program som genererar en intressant bild (Sierpinski- triangeln)
  • Styra tillåtna åtgärder hos ett skjutreglage

Publisher specific license