Koda med TI | Få Rover att röra sig | TI-84 Plus CE-T

Kapitel 4 - Övning 3 - Använda COLOR och tidsinställning

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Topic:  STEM

Tags  Coding ,  Curriculum ,  Programming ,  TI-Innovator ,  TI-Innovator Rover

I denna tredje övning ska du lära dig hur man vrider Rover till en speciell riktning. Dessutom tar vi upp  tidsinställning och hur man arbetar med lysdioden ”RV.COLOR LED”.

 

Hela Koda med TI kan ses här

Publisher specific license