STEM Resources

Widget - Rita symboler i fysik - tillämpnings App | TI-Nspire

Widget - Rita symboler i fysik - tillämpnings App | TI-Nspire

Publisher: T³ Sverige

Topic: Computer ScienceMathematicsPhysicsSTEM

Tags Engineering, Physics, STEM

Med denna applikation kan du exempelvis rita kretsar, kraftfulla diagram och funktions-flödesdiagram.

TI-Nspire™ Widgets är applikationer som är avsedda för speciella behov. Med denna applikation kan du exempelvis rita flödesscheman, elektriska kretsar, ljusbrytning i linser och kraftfulla diagram m.m.

Just denna widget kommer från Finland och den är utvecklad av Olli Karkkulainen som bl.a. är lärare och T3 instruktör. Den ursprungliga versionen är på finska men han har här gjort en översättning till svenska.

När du använder det svenska språkinställningen i TI-Nspire så visas de nya kommandona på svenska.

Denna Widget är en TI-Nspire-fil som fungerar på samma sätt som vanligt dokument. Det du behöver göra är att ladda ner filen till din dator, och öppna den i TI-Nspire-programmet. Du kan naturligtvis även överföra den till din handenhet och använda den där.

Se denna video som visar exempel på vad man kan göra.

Publisher specific license