Domein & Bereik TI-84 Plus CE-T

Functies & Grafieken

Publisher: WIL-de Wiskunde, T³ Nederland

Author: WIL-de Wiskunde

Topic:  Mathematics

Tags  Acceleration ,  Range

In deze video laten we zien hoe het domein en het bereik van een functie onderzocht kunnen worden op de TI-84 Plus CE-T grafische rekenmachine

Videos

Creative Commons licence - Attribution-NonCommercial-NoDerivs

 Meer info: Creative Commons.