Roliga timmen - Bonds skugga

Hur stort är det maximala avstånd från väggen han ska vara placerad på utan att hans egen skugga syns?

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags  3D Geometry

Bond, James Bond, är på ett nytt superhemligt uppdrag! När han skulle fly från en svår situation möttes han av en 6 meter hög vägg, vars skugga var 1,5 meter. James Bond är 1,80 meter lång. Hur stort är det maximala avstånd från väggen han ska vara placerad på utan att hans egen skugga syns?

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial-ShareAlike

 

More info: creativecommons.org.