Domein, Bereik TI-Nspire CX handheld

Functies & Grafieken

Publisher: WIL-de Wiskunde

Editor: WIL-de Wiskunde

Author: WIL-de Wiskunde

Topic:  Mathematics

Tags  Range

In deze tutorial laten we zien hoe je het domein en het bereik van een functie kunt onderzoeken op de TI-Nspire CX handheld

Videos

Creative Commons licence - Attribution-NonCommercial-NoDerivs

 Meer info: Creative Commons.