Video | Rita i matematikem med stöd av symboler | TI-Nspire CX

Rita snabbt exempel i matematiken, med hjälp av färdiga symboler

Publisher: T³ Sverige

Author: Olli Karkkulainen

Topic:  Mathematics

Tags  Mathematical thinking

Denna video visar exempel på vad du kan göra med denna widget.

Videos

Creative Commons license - Attribution-ShareAlike

More info: creativecommons.org.