Interaktiv övning på ändringskvot | TI-84 Plus CE-T

I denna aktivitet gör vi begreppet ändringskvot lite mer levande genom att utnyttja möjligheten att ha en rörlig parameter.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags  Curriculum ,  Derivative ,  Geometry

Denna aktivitet handlar delvis om samma sak som aktiviteten Derivatans geometriska tolkning. Skillnaden här är vi kommer att använda en av de förinstallerade apparna som finns på din grafräknare och då blir denna aktivitet lite mer "levande" genom att man kan arbeta med en rörlig parameter i uttrycket för ändringskvoten.

Publisher specific license