Logistiska funktioner | TI-84 Plus CE-T

Kurs 4 - Vi vet att exponentiell tillväxt inte kan fortgå i all evighet. Exponentiella modeller kan visserligen vara användbara på kort sikt, men de blir mindre och mindre giltiga ju längre de pågår.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags  Curriculum ,  Exponential growth ,  Functions

Vi vet att exponentiell tillväxt inte kan fortgå i all evighet. Exponentiella modeller kan visserligen vara användbara på kort sikt, men de blir mindre och mindre giltiga ju längre de pågår. Så småningom måste alltså en exponentiell modell börja närma sig ett visst gränsvärde, och då tvingas tillväxten att avta. Därför är det ofta bättre att använda en modell med en övre gräns i stället för en exponentiell tillväxtmodell, även om den exponentiella tillväxtmodellen fortfarande är användbar på kort sikt. Vi ska i denna aktivitet studera just sådana modeller.

Publisher specific license