Tricks och Tips (3) - Upprepade beräkningar

Tänk dig att du ska dra roten ur ett tal och rotknappen inte fungerar. Hur gör du då?

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags  Recursion ,  Sequences

Tänk dig att du ska dra roten ur ett tal och rotknappen inte fungerar. Hur gör du då? I detta dokument visar vi att man med upprepade beräkningar kan få 13 korrekta decimaler genom en beräkning i endast 4 steg. Det här är exempel på rekursiva beräkningar. Vi får en följd av tal, en talföljd, där nästa tal i talföljden följer från tidigare tal enligt en bestämd regel, eller formel om du vill. Tal som behövs för att komma i gång kallas startvärden.

Publisher specific license