Tricks och Tips (9) - Integralberäkningar

Här tittar vi på sambandet mellan en funktion och en areafunktion. Vid undersökningarna tar vi fram arean mellan en graf och x-axeln. Vi gör detta för några funktioner av första och andra graden.

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags  Area ,  Integral calculus ,  Midpoint method ,  Primitive function

Här tittar vi närmare på sambandet mellan en funktion och en areafunktion. En areafunktion är en bestämd integral där den undre gränsen har ett bestämt värde medan den övre gränsen är en variabel, i det här fallet x.
Vid undersökningarna tar vi fram arean mellan en graf och x-axeln. Vi gör detta för några funktioner av första och andra graden. Vi visar också med räknarens verktyg hur mittpunktsmetoden fungerar vid numeriska integralberäkningar.
 

Publisher specific license