Natuurkunde met TI-Nspire CX

Experimenten en simulaties: Geluidssnelheid meten, Energiebehoud, Afstandsbediening, Spraakz, Gaswetten, Permanente magneten, De metronoom, Breking van lucht naar stof, Kwantumfysica, ...

Publisher: T³ Nederland

Author: Cathy Baars

Topic:  Physics

Tags  T3 Publicaties ,  Energy ,  Magnetism ,  Reflection

In dit cahier zijn 7 experimenten en 2 simulaties opgenomen die gebruikt kunnen worden in de natuurkundelessen. Bij de meeste experimenten zijn geen bestanden nodig. Zij kunnen zo uitgevoerd worden. Bij een aantal experimenten is ook een uitgewerkt leerlingenblad aanwezig. Voor het experiment over “Spraak” is er een bestand nodig om de Fourieranalyse te kunnen uitvoeren. Voor de simulaties: “Breking van lucht naar stof” en “Kwantumfysica” zijn bestanden nodig. Deze bestanden kunnen worden gedownload op T3Nederland.nl.