Pissebeddenbiotoop met de TI-Nspire en BBC micro:bit

Leerlingen onderzoeken de ideale omgevingsfactoren voor een pissebeddenbiotoop en onderzoeken hoe de omgevingsfactoren in de biotoop kunnen worden gemonitord met TI-Nspire en verschillende sensoren.

Publisher: T³ Vlaanderen

Author: Natalie Dirckx, Evelyn Blocken, Ann-Kathrin Coenen

Topic:  Biology  STEM

Tags  BBC micro:bit ,  Programming ,  Python

Dit project bestaat uit twee delen. In het eerste deel onderzoeken de leerlingen de ideale milieufactoren voor een pissebeddenbiotoop, waarna ze deze ook zelf zullen ontwerpen en bouwen. De focus wordt hierin voornamelijk gelegd op het zoeken van informatie uit bronnen, het opstellen van onderzoeksvragen en het maken van grafieken. In het tweede deel onderzoeken ze hoe de milieufactoren in de biotoop gemonitord kunnen worden met de TI-Nspire en verschillende sensoren. De focus wordt nu voornamelijk gelegd op het werken met en programmeren van de TI-Nspire. Daarnaast zullen leerlingen zelf een practicum moeten uitwerken en het laboverslag, met de werkwijze en benodigdheden moeten opstellen.<o:p></o:p>

 

Deel 1: In het labo zit professor Marijns met haar handen in het haar. Zij is professor in de biologie en is op zoek naar pissebedden om haar onderzoek te kunnen starten in januari. Zij heeft terraria nodig waarin ze haar pissebedden kan laten wonen in het labo. Echter zijn de assistenten van de professor naar het buitenland voor een andere onderzoeksopdracht. Zelf heeft ze geen tijd om perfecte terraria te bouwen. Ze vraagt nu jullie hulp om te onderzoeken hoe een pissebed terrarium opgebouwd moet worden om de pissebedden een ideaal huis te geven, waar ze zich gelukkig voelen en voldoende te eten hebben gedurende haar onderzoek.<o:p></o:p>

Prof. Marijns wenst jullie veel succes met het creëren van een gemonitord terrarium!<o:p></o:p>

In dit project onderzoeken de leerlingen de noden van pissbedden aan de hand van een literatuurstudie en experimenten. Hierna zullen ze deze kennis gebruiken bij het bouwen van de pissebeddenbiotoop.<o:p></o:p>

 

Deel 2: Ken jij nog het verhaal van professor Marijns en haar pissebeddenonderzoek? Vorig jaar hebben jullie het labo van professor Marijns al heel hard geholpen. Dankjewel hiervoor! Jammer genoeg botst zij nu op een nieuw probleem. Door jullie onderzoek weten we hoe de ideale biotoop voor pissebedden eruit ziet, maar nu is ze op zoek naar een manier om deze verschillende factoren te monitoren. Op deze manier kan er aangeven worden dat één of meerdere van de milieufactoren zich niet meer op hun ideale niveau bevinden. Ze vraagt hiervoor jullie hulp. Professor Marijns wenst jullie veel succes met het creëren van een gemonitord terrarium!<o:p></o:p>

Uit het vorige project weten de leerlingen al dat pissebedden het liefst in een donkere, koude en vochtige omgeving leven. De leerlingen moeten nu de grenswaarden van deze milieufactoren meten en de sensoren correct programmeren op de TI-Nspire. Hiervoor denken ze zelf na over een methode om dit te testen, waarbij ze zelf een werkwijze uitschrijven.<o:p></o:p>

Publisher specific license