Procenträkning | senare grundskolan

Denna aktivitet samlar ett antal olika sätt att göra procentuella beräkningar på grafräknare. Dessa metoder finns som uppgifter eller som en samling tips i en ”lathund”.

Publisher: T³ Sverige

Editor: Texas Instruments Inc.

Topic:  Mathematics

Tags: Percentages

Estimating fractional areas

An activity to help students think about and appreciate simple fractions.

Author: David J C Elgin

Tags: Fractions, Percentages, Area

Carpeting

Students are expected to work out the cost of carpeting a room using different carpet kinds and adding VAT to the bill.

Author: David J C Elgin

Tags: Area, Percentages