Video | Widget: Rita i kemin

Rita enkelt i kemin med stöd av symboler

Publisher: T³ Sverige

Editor: Olli Karkkulainen

Author: Olli Karkkulainen

Topic:  Chemistry

Tags: Chemistry

Jämviktsekvation 1

jämviktsekvationer med grafritande räknare

Publisher: T³ Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Chemistry, Physics

Automated Lock

This is a program to unlock a door using servo and loudness sensor

Author: Medhat Merabi, Mohamed AbdelBaqi

Topic:  Physics

Tags: Chemistry, Sharing Inspiration 2019

Laboration - Buffert

Avsikten med försöket är att jämföra titrerkurvorna för vatten och mjölk och förklara eventuella skillnader.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Biology, Chemistry

Tags: Statistics, Biology, Probability, Chemistry, Data collection

Labb - Titrering av svag syra med stark bas

Syfte:
Avsikten med försöket är undersöka utseendet hos grafen då man titrerar en svag syra med en stark bas samt att kontrollera koncentrationsangivelsen på ättiksprit, inköpt i en livsme…

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Chemistry

Tags: Chemistry, Curriculum, Data collection, Exercise

Labb - Rost

Syftet med experimentet är att undersöka vad som krävs för att rost ska bildas. Vad påskyndar korrosionen? Jämför korrosions-hastigheten för järn i fuktig och fuktig, försurad miljö.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Chemistry

Tags: Chemistry, Curriculum, Data collection, Exercise

Labb - Titrering av stark syra med stark bas

Avsikten med försöket är att, med två gällande siffror, bestämma koncentration hos en viss utspädd saltsyra.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Chemistry

Tags: Chemistry, Curriculum, Data collection

Step by Step Chemistry on the TI-Nspire CX

Perform many Chemistry / Stoichiometry tasks Step by Step , Explore the Periodic System of Elements (PSE) , Balance Chemical Equations, Gas Laws, Limiting Reagent, Mole/Mass computations an…

Author: SmartSoft

Topic:  Chemistry

Tags: Chemistry, Material to order, Mathematical thinking, Physics, T3

Hydrocarbons

Pattern spotting in the context of the chemical formulas of the hydrocarbons

Publisher: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Author: Linda Tetlow

Topic:  Mathematics

Tags: Patterns, STEM, Chemistry, Sustainability