STEM Resources

Total Resources(67)|

Röd-Grön spelet

Publisher: T³ Sverige, Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra

Ett spel som spelas av en grupp elever. En elev i taget agerar ”Gömmare” och de andra är ”Gissare”. Passar för senare grundskolan

Minigolf | TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra, Computer Algebra, Integral calculus, Triangle

Ma 2 - Geometri, Algebra | I denna aktivitet så studerar vi bollens bantor och studsarna.

Vereenvoudigen getallen en GGD

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra, Programming

Vereenvoudig twee of drie getallen in één keer met de GGD

ABC-Formule

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: 2D shapes, Tutorial, Algebra, Programming, Analysis

Een uitgebreide variant van de ABC-formule

Sommatie van functiewaarden

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Simultaneous equations, Algebra

Telt de functiewaarden voor je op

Afstand in x-y vlak

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Binomial formulas, Algebra

Bereken de afstand tussen twee punten.

Kwadraat afsplitsen

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Equations, Algebra

Kwadraat afsplitsen om zo de top en het bereik van een parabool te vinden

The Rover can Power and Drive learning in the classroom

Author: Sanjeev Meston

Topic:  Mathematics, Physics, STEM

Tags: Programming, Algebra, Coding, Functions, Graphing, Sharing Inspiration 2019, STEM, T3, TI-Innovator, TI-Innovator Rover

The Rover can Power and Drive learning in the classroom
The TI-Innovator Rover provides a great opportunity to strive for multi-dimensional STEM focused integrated learning.

Peltier Home

Author: İsmail DÖNMEZ, Gultekin Cakmakci

Topic:  STEM

Tags: Acceleration, Algebra, Dynamic Simulations, Functions, Mathematical thinking, Mechanics, Modelling, Physics, Sharing Inspiration 2019, Stochastics

The aim of this activity is to obtain electrical energy with the difference of temperature by running reverse operation.

Video | Algebra med TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: E-Learning, Algebra, Modelling

Faktoruppdelning och utveckling av polynomuttryck

Lösa linjära ekvationer med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics, STEM

Tags: Acceleration, Algebra, Curriculum, Linear, Programming, STEM

Ma 1 - Algebra - Ett program som löser en ekvation på formen ax + b = cx + d

Arbeitsblätter für den TI-30X Pro MathPrint™

Publisher: Texas Instruments Inc.

Author: Heinz Klaus Strick

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra, Arithmetic, Analysis, Analytic Geometry, Stochastics

Diese Sammlung von Arbeitsblättern für den Mathematikunterricht soll dazu anregen, den Schulrechner TI-30X Pro MathPrintTM von Texas Instruments und die Möglichkeiten seines Einsatzes kenne…

(Rover) Navigate a City with TI-Nspire CX (Math in Motion Plus)

Publisher: Texas Instruments Inc.

Author: Texas Instruments Inc.

Topic:  Mathematics

Tags: Acceleration, Algebra, Angles, Distance

Students will apply their knowledge of the relationships among distance, rate and time to write equations to optimize routes through a “city” or maze with obstacles.

(Rover) Navigate a City with TI-84 Plus CE (Math in Motion Plus)

Publisher: Texas Instruments Inc.

Author: Texas Instruments Inc.

Topic:  Mathematics

Tags: Acceleration, Algebra, Angles, Distance

Students will apply their knowledge of the relationships among distance, rate and time to write equations to optimize routes through a “city” or maze with obstacles.

Lösa andragradare med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics, STEM

Tags: Algebra, Coding, Curriculum, Exercise, Programming, Quadratic function, STEM

Ma 2 - Algebra - Aktiviteten presenterar ett program som löser andragradsekvationer på tre sätt.

Nollställen och vertex med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics, STEM

Tags: Algebra, Coding, Stochastics, Curriculum, Exercise, Functions, Graphs, Programming, STEM

Ma 2 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet ska vi med ett program bestämma nollställen och vertex för andragradsfunktioner som skrivs i allmän form.

Räta linjens ekvation med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics, STEM

Tags: Algebra, Coding, Curriculum, Exercise, Functions, Graphs, Programming, STEM

Ma 1 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet använder vi ett program för att uti-
från koordinater för två punkter ta fram ekvationen för den räta linje som går igenom punkterna