STEM Resources

Total Resources(9)|

Coding with Python

Author: Abir Marina

Topic:  Mathematics, STEM

Tags: Software, Coding, Tables, Diagram, Sharing Inspiration 2019

Introduction in the Python app on TI-83 Premium CE.

Statistikberäkningar med procent och förändringsfaktor | TI-84 Plus CE-T

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Diagram, Probability experiment, Statistics

Ma 1 - Statistik och sannolikhet - I denna aktivitet tittar vi närmare på klimatdata.

Sammanställa data

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Inc.

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Diagram, Exercise, Statistics

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Detta är en grundläggande aktivitet om hur man kan behandla och presentera data i en variabel.

Cirkelns area och omkrets

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Circle, Curriculum, Diagram, Exercise, Graphs

Ma 1 - Geometri - I denna övning ska du studera sambandet mellan cirkelns area och dess radie och dessutom sambandet mellan omkrets och radie.

Medelvärde, median och standardavvikelse

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Diagram, Statistics

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet så undersöker vi på ett dynamiskt sätt hur olika statistiska mått påverkas när man ändrar enskilda värden i en datauppsättning.

Grundläggande statistik kurs 1

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Calculus, Data, Diagram, Statistics

Ma 1 - Statistik, sannolikhet - Vi visar hur man kan arbeta med sammanställda data i frekvenstabeller och i rådataform, hur man ritar diagram, histogram, stapeldiagram och mer.