Mandelbrot set

This program draws the mandelbrot set using the pixel by pixel iteration method

Author: Didier Deses

Topic:  Mathematics

Tags: Fractal

Onderzoekscompetenties: Fractalen met de TI-84+

Dit cahier gaat over het verwezenlijken van de onderzoekscompetenties wiskunde/wetenschappen met behulp van de TI-84+.

Author: Didier Deses

Topic:  Mathematics

Tags: Fractal