STEM Resources

Total Resources(2)|

Mandelbrot set

Author: Didier Deses

Topic:  Mathematics

Tags: Fractal

This program draws the mandelbrot set using the pixel by pixel iteration method

Onderzoekscompetenties: Fractalen met de TI-84+

Author: Didier Deses

Topic:  Mathematics

Tags: Fractal

Dit cahier gaat over het verwezenlijken van de onderzoekscompetenties wiskunde/wetenschappen met behulp van de TI-84+.