STEM Resources

Total Resources(1)|

Brinntid hos ett stearinljus

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: String, Curriculum, Exercise, Linear, Regression

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | Syftet med experimentet är att undersöka hur snabbt ett stearinljus brinner.