STEM Resources

Total Resources(12)|

Arbeta med normalfördelningar | TI-84 Plus CE-T

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags: Graphing, Problem Solving, Statistics

Ma 2 - Statistik - I denna övning så går vi i detalj igenom hur man kan arbeta med normalfördelningen och lösa problem.

Andragradsekvationer på djupet

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Inc.

Topic:  Mathematics

Tags: Iteration, Algebra, Series, Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Problem Solving, Quadratic

Ma 2 - Algebra - I denna aktivitet går vi igenom vad begreppet kvadratkomplettering innebär.