Att tillverka en strut

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet - I övningen förekommer användning av symbolhanterande hjälpmedel.

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Business mathematics, Circle, Computer Algebra, Curriculum, Derivative, Exercise, Integral calculus, Volume

Svävare

Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras då två stämgafflar med näraliggande frekvenser slås an samtidigt.

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Physics

Tags: Exercise, Physics, Volume

Cone Volumes

Calculate and optimise the volume of a cone using a variety of measurements. (OS 3.x)

Author: Nevil Hopley

Tags: Functions, Surface area, Pythagoras, Triangle, Cones, Trigonometry, Volume

Volumes of prisms

The volume of a number of different prisms are found in this unit.

Author: David J C Elgin

Tags: Area, Surface area, Volume