STEM Resources

Total Resources(29)|

Widget exempel - Elkretsar

Publisher: T³ Sverige

Topic:  Physics, STEM

Tags: Physics, STEM, Electricity

Elkretsen och potentialkurvan i samma bild.

Widget exempel - Modell och lösning - TI-Nspire teknik

Publisher: T³ Sverige

Topic:  Mathematics, Physics, STEM

Tags: Electricity, Engineering, Modelling, STEM

Färdigt exempel som är gjort med appen Rita symboler i fysik och matematik