Exponentialfunktionen och ränteberäkningar

Ma 3 | Algebra och mer om funktioner | Exponentialfunktioner har många tillämpningar inom ekonomi. En av de viktigaste, ränta-på-ränta, har vi redan haft med i exempel och övningar tidigare…

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra, Curriculum, Exercise, Functions, Interest

The Legacy

You have been left one million pounds! How to spend or invest it over 50 years?

Author: Dundee City UK

Topic:  Mathematics

Tags: Interest, Tables, Modelling