Exponentiell och annan utveckling -exempel med konsumentpriser | TI-84 Plus

Ma 1 - Samband och förändring - denna aktivitet går vi igenom vad som kännetecknar exponentiell förändring i ett praktiskt sammanhang.

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Index, Relations

How many solutions?

Use graphs and the nsolve(...) command to explore equations' solutions and discover properties of negative indices.

Author: Nevil Hopley

Tags: Decimals, Exponential, Powers and roots, Calculator methods, Index, Mathematical thinking