STEM Resources

Koda med TI | Grundläggande programmering - TI-84 Plus

Koda med TI | Grundläggande programmering - TI-84 Plus

Publisher: Texas Instruments Sverige

Texas Instruments Inc.

Topic: STEM

Tags Analysis, Data collection, Modelling, Trigonometry, Programming, T3

Kap 1 - Övning 1 - Använda programeditorn och syntax

Detta är den första av tre aktiviteter i kapitel 1. I slutet av detta kapitel kommer du att använda dina inhämtade kunskaper och färdigheter för att skapa ett mer komplext program. Detta är din första lektion i kodning med TI Basic.

TI Basic är ett programspråk som används för att programmera på räknare från Texas Instruments. Eftersom struktur och syntax (grammatik) hos TI Basic är enklare än hos andra moderna program-språk så blir programmering med räknaren en jättebra start för att snabbt lära sig grunderna i kodning!

Syfte:

  • Använda programeditorn i TI Basic för att skapa och köra ett enkelt program
  • Använda programmenyerna för att välja och klistra in kommandon i ett program
  • Köra ett program

Publisher specific license